1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 »

Чинний порядок оподаткування прибутку


З прийняттям Закону «Про внесення змін в Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”» з другого півріччя 1997 p. від­булися істотні зміни в оподаткуванні підприємницької діяльності, спрямовані на підтримку виробника, активізацію інвестиційної дія­льності підприємства. Continue reading

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків


ЗМІСТ

ВСТУП . 5

РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9

1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9

1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13

1.3. Способи забезпечення виконання зобов’язань 15

Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань 15

Неустойка . 17

Застава 19

Поручительство і банківська гарантія 42

Страхування ризику неповернення кредиту 53

Уступка вимог 65

1.4. Організація комерційним банком процесу повернення позик . 71

РОЗДІЛ 2. Визначення фінансового стану позичальника і використання форм забезпечення погашення кредиту в філії ВАТ „Укрексімбанк” в м. Кіровограді . 78

2.1. Попередній аналіз позичальника та визначення його фінансового стану . 78

2.2. Використаним банком застави в кредитних відносинах з базовим підприємством (Позичальником) . 97

2.3. Використання доміцільованого векселя . 106

РОЗДІЛ 3. Пропозиції по удосконаленню механізму використання форм забезпечення погашення кредиту . 110

3.1. Недоліки застави та напрямки більш ефективного її використання 110

3.2. Пропозиції щодо оптимального застосування інших форм забезпечення погашення кредиту 126

Поручительство 126

Банківська гарантія . 127

Страхування ризику неповернення кредиту 129

Цесія 134

ВИСНОВКИ . 136

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 140

Перелік законодавчих та нормативних актів, інструкцій, інших документів 140

Національного банку України . 143

ВАТ “Укрексімбанк” . 145

ДОДАТКИ 147 Continue reading

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 »